Zarządzanie restrukturyzacją zadłużenia

poniedziałek, 03 kwiecień 2017 kl. 11:27

Korzystanie z umowy kredytowej to zawsze pewne ryzyko ekonomiczne. Główne czynniki ryzyka z perspektywy kredytobiorcy to oczywiście utrata płynności, czyli zdolności do spłaty bieżących zobowiązań. Restrukturyzacja zadłużenia to pojęcie coraz popularniejsze. Nawet duże przedsiębiorstwa (pożyczkobiorcy) borykają się z losowymi problemami natury prawnej, społecznej, technologicznej. Nawet bankructwo jednego z dostawców bardzo często wpływa na umowy kredytowe. Restrukturyzacja zadłużenia to zatem zagadnienie znane w bankach detalicznych, ale jednocześnie skomplikowane dla przeciętnego klienta. W artykule podyskutujemy o najpopularniejszych technikach zarządzania restrukturyzacją zadłużenia z praktycznego punktu widzenia.