Rodzaje kredytów.

wtorek, 28 sierpień 2018 kl. 13:18

Kredyt gotówkowy jest kredytem jaki w całości spłacany jest w gotówce. Dzieląc kredyty według formy ich płatności można wymienić kredyt gotówkowy i bezgotówkowy. Do kredytów gotówkowych możemy zaliczyć między innymi kredyty lombardowe i studenckie. Tak naprawdę mamy wiele różnych kryteriów i klasyfikacji odnośnie kredytów bankowych. Pierwszy podział jest to podział w przypadku którego bierzemy pod uwagę osobę kredytobiorcy. I tak wyróżniamy kredyty na finansowanie działalności gospodarczej, których banki udzielają tylko przedsiębiorstwom chcącym sfinansować działalność gospodarczą, oraz kredyty konsumpcyjne, jaki udzielane są przez banki osobom fizycznym jakie nie prowadzą takiej działalności gospodarczej. Kredyty gotówkowe możemy podzielić również według przedmiotu. W tym podziale mamy trzy zasadnicze grupy. Są to kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne i kredyty przeznaczone na sfinansowanie projektów inwestycyjnych. Kredyty obrotowe udziela się na sfinansowanie potrzeb jakie wynikają z działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Natomiast kredyty inwestycyjne udzielane są na finansowanie konkretnych przedsięwzięć, zobacz tutaj ranking kredytów - niskarata.org.