Koszty utrzymania kredytu hipotecznego

piątek, 09 sierpień 2019 kl. 11:55

Każdy kredyt hipoteczny generuje stosunkowo wysokie koszty utrzymania. Na jego wysokość wpływa bezpośrednio oprocentowanie. Jego wysokość w dużej mierze uzależniona jest od tzw. Stóp procentowych WIBOR. Dotyczy to przede wszystkim kredytów złotówkowych. Stopy LIBOR z kolei można powiązać z kredytami pobieranymi we frankach szwajcarskich. Obie stopy procentowe oparte są również na polityce wewnętrznej danej placówki finansowej. Z tego powodu możemy mówić o dwóch podstawowych rodzajach oprocentowania a mianowicie o oprocentowaniu stałym oraz zmiennym. Koszty jakie generują kredyty hipoteczne związane są również z opłatami przygotowawczymi oraz wysokością prowizji. Te z kolei ustalane są w momencie podpisywania umowy w banku. Jeśli więc warunki proponowane na umowie nie do końca nam odpowiadają, mamy możliwość zmiany placówki i poszukania korzystniejszej oferty.