« Na co zwrócić uwagę p… | Strona domowa | Karty kredytowe i ich… »

Zarządzanie restrukturyzacją zadłużenia

poniedziałek, 03 kwiecień 2017 at 11:27 am. Użyte znaczniki: , , , , ,

Korzystanie z umowy kredytowej to zawsze pewne ryzyko ekonomiczne. Główne czynniki ryzyka z perspektywy kredytobiorcy to oczywiście utrata płynności, czyli zdolności do spłaty bieżących zobowiązań. Restrukturyzacja zadłużenia to pojęcie coraz popularniejsze. Nawet duże przedsiębiorstwa (pożyczkobiorcy) borykają się z losowymi problemami natury prawnej, społecznej, technologicznej. Nawet bankructwo jednego z dostawców bardzo często wpływa na umowy kredytowe. Restrukturyzacja zadłużenia to zatem zagadnienie znane w bankach detalicznych, ale jednocześnie skomplikowane dla przeciętnego klienta. W artykule podyskutujemy o najpopularniejszych technikach zarządzania restrukturyzacją zadłużenia z praktycznego punktu widzenia.

Umowa kredytowa obowiązuje, kiedy kredytobiorca spłaca właściwie zobowiązania i wykazuje zgodność z analizą zdolności kredytowej. Jeżeli warunki umowy się zmieniają, czyli w momencie utraty płynności finansowej przez pożyczkobiorcę bank detaliczny wypowiada umowy. Mówi o tym przede wszystkim Prawo Bankowe, jedna z najważniejszych ustaw przypisanych do funkcjonowania bankowości detalicznej, a także do całego rynku depozytowo – kredytowego. Standardowy termin rozwiązania umowy przez bank detaliczny to trzydzieści dni. Czy rozwiązanie umowy to już całkowita porażka dla pożyczkobiorcy? Niekoniecznie. W tym okresie warto przeprowadzić profesjonalne negocjacje nastawione na restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia. Spłata całości zobowiązania wraz z odsetkami jest najczęściej niemożliwa po rozwiązaniu umowy, co prowadzi do batalii windykacyjnej, która ciągnie się w wielu przypadkach latami. Dla dużych przedsiębiorców informacja o rozwiązaniu umowy przez bank to najczęściej jedno z najważniejszych ostrzeżeń. W tym momencie warto uzupełnić prognozy ekonomiczne, stworzyć zaawansowany plan naprawczy, przedstawić racjonalnie warunki spłaty rat. Ewentualnie możesz podpisać zupełnie nowe warunki udzielenia kredytu. Niektóre fundacje specjalizują się w restrukturyzacji zadłużenia.

Po rozwiązaniu umowy przez bank detaliczny wystarczy odnaleźć refinansowanie kredytu, najczęściej w parabanku lub u inwestora prywatnego. Ludzie z zagrożeniem płynności przechodzą do branży pożyczek społecznościowych. W krytycznym wypadku zarządzanie zadłużeniem polega na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. To jednak proces formalny, wymaga dużego zaangażowania, a najczęściej prowadzi do wyprzedaży całego majątku rodzinnego w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Upadłość konsumencka to najpoważniejsza forma restrukturyzacji zadłużenia, najczęściej lichwiarskiego z ogromnymi odsetkami karnymi. Wtedy tylko ogłoszenie bankructwa gospodarstwa domowego jest w stanie uchronić człowieka przed „nieskończonymi” spłatami rat. Bardziej miękkie narzędzia restrukturyzacji zadłużenia to wakacje kredytowe. Na wakacjach kredytowych nie płacisz rat, np. przez kilka miesięcy, natomiast wszystkie koszty w umowie dalej obowiązują. Inne formy restrukturyzacji to podpisanie aneksu do dotychczasowej umowy, w którym decydujesz się na wydłużenie okresu współpracy, co gwarantuje jednoczesne obniżenie rat.

Szybkie rozpoczęcie rozmów z bankiem jest najważniejsze. Dlaczego? Banki detaliczne chętnie sprzedają problematyczne zadłużenie, nawet z ogromnymi stratami. Taka strategia jest już wpisana w politykę udzielania kredytów. Sprzedaż długu to niezbyt dobra wiadomość dla dłużnika, ponieważ wyspecjalizowane firmy dążą do przejęcia praktycznie całego majątku i posiadają rozbudowaną strukturę windykacyjną, przed którą trudno się obronić bez wiedzy prawnej oraz ekonomicznej.