« Czy chwilówkom można … | Strona domowa |

Koszty utrzymania kredytu hipotecznego

piątek, 09 sierpień 2019 at 11:55 am.

Każdy kredyt hipoteczny generuje stosunkowo wysokie koszty utrzymania. Na jego wysokość wpływa bezpośrednio oprocentowanie. Jego wysokość w dużej mierze uzależniona jest od tzw. Stóp procentowych WIBOR. Dotyczy to przede wszystkim kredytów złotówkowych. Stopy LIBOR z kolei można powiązać z kredytami pobieranymi we frankach szwajcarskich. Obie stopy procentowe oparte są również na polityce wewnętrznej danej placówki finansowej. Z tego powodu możemy mówić o dwóch podstawowych rodzajach oprocentowania a mianowicie o oprocentowaniu stałym oraz zmiennym. Koszty jakie generują kredyty hipoteczne związane są również z opłatami przygotowawczymi oraz wysokością prowizji. Te z kolei ustalane są w momencie podpisywania umowy w banku. Jeśli więc warunki proponowane na umowie nie do końca nam odpowiadają, mamy możliwość zmiany placówki i poszukania korzystniejszej oferty.

Jeśli kredyt to tylko we własnej walucie

Kredyty hipoteczne to również ubezpieczenie które ustalane jest jeszcze przed ustanowieniem hipoteki. Jego składka doliczana jest każdorazowo do raty naszego kredytu. Warto wiedzieć również że każdy kto posiada jakikolwiek wkład własny może liczyć na lepsze warunki kredytowania a przy okazji niższe raty oraz mniejszą sumę kredytu. Oczywiście im większy wkład tym więcej korzyści dla nas. Wracając do sytuacji wynikłej w związku z nagłym wzrostem franka szwajcarskiego, została stworzona ustawa na mocy której ustalane są waluty w których możemy starać się o zaciągnięcie kredytu. Na mocy przepisów każdy starając się o kredyt może otrzymać wnioskowaną kwotę tylko i wyłącznie w walucie, w której otrzymuje wynagrodzenie, ewentualnie w takiej, w której posiada większość oszczędności na koncie. To dobra wiadomość dla wszystkich tych którzy po latach spędzonych na emigracji wracają do kraju i mają na koncie oszczędności w funtach czy euro. Warto pamiętać jednak że ci którzy podjęli decyzję o wzięciu kredytu w walucie obcej powinni w tejże właśnie spłacić go do końca. Dzięki temu znacznie zmniejszy się wysokość należnej raty. Jeśli dojdzie do sytuacji w której część należności spłacimy w złotówkach po czym podejmiemy decyzję o dalszej spłacie w euro, funtach czy innej walucie, możemy spodziewać się gwałtownego wzrostu wysokości rat. Fachowo jest to określane pojęciem wysokiego spreadu. Dzięki temu każdy kto choć częściowo orientuje się w zasadach na podstawie których działają rynki finansowe z pewnością nie będzie kombinował na własną rękę.

Wkład własny gwarantem szansy na uzyskanie kredytu

Kredyty hipoteczne nie mogą być wypłacane w kwocie wyższej niż 85 procent wartości nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani. Postanowienie to jest zgodne z ustawą KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Według niej brakujące 15 procent powinno być sfinansowane przez kredytobiorcę. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie żeby postarać się o uzyskanie całej kwoty jednak tylko i wyłącznie w przypadku kiedy pożyczkobiorcy zdecyduje się na przeprowadzenie zabezpieczenia na innej nieruchomości. Istnieje również możliwość skorzystania z programu rządowego którego celem jest pomoc młodym ludziom w zakupieniu własnych czterech kątów. Kolejna istotna kwestia, to dodatkowe koszty związane z kredytem, gdyż nasz wkład własny jest dodatkowo zabezpieczany przez bank. Pożyczkodawca proponuje dużo lepsze warunki tym, którzy większą część kwoty potrzebną do zakupu nieruchomości, wyłożą z własnej kieszeni. Większy wkład własny to przede wszystkim niższa marża kredytowa, a co za tym idzie niższy koszt pożyczanego pieniądza.