« Czy warto brać kredyt… | Strona domowa | Okres kredytowania »

Korzyści z lokat bankowych

czwartek, 15 styczeń 2015 at 10:36 am. Użyte znaczniki: , ,

Okazuje się, że lokaty bankowe mogą być dla klientów dość korzystnym sposobem na oszczędzanie.

Lokata bankowa to obecnie jedna z najpopularniejszych na świecie form inwestowania pieniędzy. Charakteryzuje się ona dużą stabilnością oraz bezpieczeństwem, ponieważ banki gwarantują wypłaty całym swoim majątkiem. Na potrzeby rynku i klientów powstało wiele różnorodnych lokat, dzięki czemu klienci mają bardzo duży wybór, jednak od zawsze jedynie standardowe lokaty terminowe cieszą się największym powodzeniem. Lokaty bankowe są tak bardzo bezpieczne przede wszystkim z tego względu, że czuwa nad nimi Bankowy Fundusz Gwarancyjny. On sprawia, że nawet w obliczu bankructwa banku, klient może odzyskać pieniądze wpłacone na depozyt terminowy. Przy wyborze lokaty warto na przykład zwrócić uwagę na poziom rentowności lokat, jaki obecnie funkcjonuje. Uzależniony jest on od poziomu oferowanego oprocentowania lokaty, a także od istniejącej w kraju inflacji. Sprawdź najlepszy ranking lokat odwiedź tę stronę i poszukaj takiej, która zaoferuje Ci najwyższe oprocentowanie.

Poziom podatku Belki, który obliczany się od odsetek z każdej lokaty terminowej jest zawsze taki sam i wynosi 19%. Banki zazwyczaj podają oprocentowanie lokat w stosunku rocznym. One też zajmują się naliczaniem odsetek, jednak przed założeniem lokaty klient najczęściej chce wiedzieć, jakiego zysku może się spodziewać. Bardzo ważną kwestią jest też czas naliczania odsetek. Zazwyczaj jest to dzień, w którym kończy się lokata. Większość osób zakłada sobie lokaty długoterminowe, jednak warto pamiętać o tym, że pieniądze zdeponowane na lokacie bankowej mimo wszystko można wycofać przed upływem terminu lokaty, jednak wiąże się to zazwyczaj z konsekwencjami finansowymi. Najważniejsze jest to, że w zerwanie lokaty nie powoduje utraty zdeponowanego kapitału. Jeśli wpłaciło się na lokatę tysiąc złotych, to nawet zrywając lokatę, zawsze otrzyma się z powrotem, co najmniej tysiąc złotych. Konsekwencje zerwania lokaty ograniczają się jedynie do sposobu naliczania odsetek. Zazwyczaj skutkiem zerwania lokaty jest utrata tych odsetek w całości albo przynajmniej w części.

Bank może naliczyć na przykład tylko połowę należnego oprocentowania, za okres, w którym ta lokata trwała. Niektóre banki oferują jeszcze lokaty z opcją tak zwanej częściowej wypłaty, czyli wypłaty w blokach. Takie lokaty dają możliwość wypłaty części środków w trakcie trwania lokaty. Wtedy to bank pomniejsza odsetki od kwoty wypłaconej, natomiast pozostała część jest oprocentowania tak, jak klient umawiał się z bankiem przy zakładaniu lokaty. Niektórzy klienci chcą mieć równocześnie wysokie oprocentowanie, oferowane przez lokaty bankowe, a także dostęp do swoich pieniędzy w każdej chwili i w każdej sytuacji, dlatego takie osoby decydują się nie na lokaty bankowe, ale na otwarcie dodatkowego rachunku oszczędnościowego. Na taki rachunek można wpłacić pieniądze, a jest on wysoko oprocentowany, dlatego też można wiele zyskać.

Pieniądze natomiast można wycofać z tego rachunku w każdej chwili i w całości albo przynajmniej w części. Wówczas bank naliczy klientom i tak pełne oprocentowanie, a wypłata odsetek nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego. Banki wychodzą naprzeciw swoim klientom, dlatego tak bardzo im dogadzają. Jedną z form, z jakiej obecnie klienci mogą korzystać coraz częściej, jest także możliwość zawierania lokat online. Ta opcja zazwyczaj skierowana jest do posiadaczy kont z obsługą internetową. Dzięki takiej możliwości mogą przede wszystkim niezwykle szybko założyć lokatę, zazwyczaj wystarczy im do tego kilka kliknięć myszką. Poza tym lokaty, które banki oferują w ten właśnie sposób niezwykle często mają znacznie lepsze warunki niż inne oferowane w ofercie, co dla klientów wiąże się zazwyczaj przede wszystkim z możliwością znacznie większego na nich zarobku.